O projekcie

O projekcie

Kradzież tożsamości nie jest zjawiskiem nowym. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy ktoś bezprawnie wejdzie w posiadanie naszych danych osobowych i wykorzysta je wbrew naszej woli, podszywając się pod nas. Na temat zagrożeń z tym związanych i sposobów zabezpieczania danych wiele się mówi. Problem jest szeroki – obejmuje niemal wszystkie aspekty życia prywatnego, jak i zawodowego. Niebezpieczeństwa, na jakie narażone są jednostki wciąż się zmieniają, co dodatkowo utrudnia skuteczne zabezpieczanie swoich danych. Dlatego też ilość przestępstw dokonywanych dzięki skradzionym danym osobowym z roku na rok rośnie. Istnieją różne metody pozyskiwania danych osobowych do celów przestępczych. Począwszy od prostych polegających na pozyskiwaniu informacji z wyrzucanych na śmietnik dokumentów, nośników informatycznych lub wyłudzaniu danych bezpośrednio od osób, których one dotyczą, po bardziej skomplikowane – wymagające specjalistycznej wiedzy i technologii, do których zaliczyć można wyszukiwanie i gromadzenie informacji umieszczonych w Internecie lub włamywanie się do prywatnych i firmowych komputerów. Celem niniejszej witryny internetowej jest zwiększenie świadomości problemu utraty tożsamości i sprawdzenie stanu wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska kradzieży danych osobowych. Projekt prowadzony jest przez firmę Fellowes Polska SA od 2012 r.