Bank wiedzy Ustawodawstwo

Ustawodawstwo

Zestawienie najważniejszych aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29-ego sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. (Dz. U. z dn. 29-12-2014, poz. 1934)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. (Dz. U. z dn. 25-05-2015, poz. 719)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji. (Dz. U. z dn. 29-05-2015, poz. 745)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024)
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (Dz. U. 2011 r. Nr 225 poz. 1350)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11-ego grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. (Dz. U. 2008 r. Nr 229 poz. 1536)
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. 2015, poz 2020).

Pliki do pobrania:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (628.59 KB) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29-ego sierpnia 1997 r. (167.51 KB) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. (232.36 KB) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. [1] (86.32 KB) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. [2] (95.45 KB) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (30.08 KB) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. (22.22 KB) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. (39.27 KB) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. (205.87 KB)