Kradzież tożsamości Czym jest kradzież tożsamości?

Czym jest kradzież tożsamości?

Każdy z nas charakteryzuje się tożsamością, którą można określić unikalnymi cechami odróżniającymi nas od innych, poczuciem własnej świadomości, niepowtarzalnością oraz specyficznymi czynnikami charakteryzującymi nasze cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. A zatem każdego z nas można zidentyfikować na podstawie zbioru danych osobowych, które wprost i jednoznacznie wyróżniają nas spośród innych. Dane te określane jako dane osobowe pozwalają na natychmiastową identyfikację konkretnej osoby bez nadzwyczajnego wysiłku i nakładów, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł. Jednak nie wszystkie dane to dane osobowe, choć mogą nimi zostać jeśli zostaną zestawione z innymi danymi lub zbiorami danych.

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest kradzież tożsamości
obrzejrzyj krótki filmik na YouTube:

lub wejdź na https://nieskradzione.pl

A zatem tożsamość określona jest przez cechy i dane personalne konkretnej osoby, która umożliwia jej identyfikację. Z kradzieżą tożsamości mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś bezprawnie wejdzie w posiadanie naszych danych osobowych i wykorzysta jej wbrew naszej woli, podszywając się pod nas, zazwyczaj w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Charakter i zakres takiego czynu może przybierać całe spektrum konsekwencji od czynów traktowanych jako wykroczenia po poważne przestępstwa procesowane urzędowo na mocy obowiązującego prawa. Zakres danych i ich bezprawne wykorzystanie może być bardzo różne: czasami może to być login i hasło do portalu społecznościowego, a czasami pełen zakres danych osobowych, który zostanie wykorzystany do wyłudzenia kredytu. Podobnie jest ze źródłami pochodzenia danych: z często kradzionych dowodów osobistych, włamań do komputera, ale również ze znalezionych na śmietniku dokumentów lub nośników danych. Sposobów pozyskania danych jest bardzo wiele...