Blog o Ochronie Tożsamości Szczegoly

Szczegoly

  poprzedni wpis następny wpis  

2023-10-24 | Fellowes Polska SA

W erze cyfrowej, gdzie dane są kluczowym aktywem każdej organizacji, zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji stało się priorytetem. Firmy, instytucje i osoby prywatne muszą podjąć środki ostrożności, aby zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem do swoich poufnych danych. Jednym z najważniejszych kroków w tym kierunku jest niszczenie dokumentów w niszczarce. To proces, który choć posiada swoje zalety, wymaga również uwagi ze względu na swoje potencjalne wady. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie zarówno korzyściom, jak i potencjalnym wyzwaniom związanym z niszczeniem dokumentów, przy uwzględnieniu normy DIN 66399, która stanowi wytyczne dotyczące standardów niszczenia dokumentów.

Zalety niszczenia dokumentów w niszczarce:

 1. Bezpieczeństwo informacji
  Jedną z najważniejszych zalet niszczenia dokumentów w niszczarce jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Wrażliwe i poufne dokumenty, takie jak dane osobowe klientów czy tajemnice przemysłowe, mogą być łatwo narażone na ryzyko dostępu osób niepowołanych. Niszczenie dokumentów pozwala na skuteczną ochronę tych informacji, eliminując możliwość wykradzenia lub nieupoważnionego dostępu.
 2. Przestrzeganie przepisów
  W niektórych krajach istnieją przepisy prawne nakładające obowiązek niszczenia określonych dokumentów po określonym czasie. Przykładowo, zgodnie z normą DIN 66399, dokumenty dzieli się na różne klasy w zależności od stopnia poufności, a następnie określa się odpowiedni poziom niszczenia. Niszczenie dokumentów w niszczarce pozwala firmom i instytucjom spełnić te wymogi i uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.
 3. Ochrona przed kradzieżą tożsamości
  Kradzież tożsamości jest coraz poważniejszym problemem, a dokumenty zawierające dane osobowe są cennym źródłem informacji dla przestępców. Niszczenie dokumentów, zwłaszcza tych zawierających takie dane, pomaga w zapobieganiu kradzieży tożsamości, ponieważ utrudnia dostęp do tych informacji osobom, które mogą je wykorzystać w złych celach.
 4. Zarządzanie przestrzenią
  Niszczenie dokumentów pomaga także w zarządzaniu przestrzenią w biurze. Przechowywanie wielu starych i niepotrzebnych dokumentów zajmuje cenne miejsce, które można lepiej wykorzystać. Niszczarki pozwalają na efektywne pozbywanie się zbędnych dokumentów i tworzenie miejsca na nowe.
 5. Zwiększenie efektywności pracy
  Pracownicy spędzają często wiele czasu na szukaniu potrzebnych dokumentów wśród stert papierów. Niszczenie niepotrzebnych dokumentów może przyspieszyć ten proces, ponieważ pozostawia jedynie istotne i aktualne informacje. To z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności pracy pracowników.

Wady Niszczenia Dokumentów w Niszczarce

 1. Koszty
  Niszczarki, zwłaszcza zaawansowane modele, mogą być kosztowne. Dodatkowo, istnieją koszty związane z utrzymaniem niszczarki, takie jak serwis i zakup specjalnych worków na zniszczone dokumenty czy olej do oliwnienia noży tnących. Firmy muszą uwzględnić te wydatki w swoim budżecie.
 2. Czasochłonność
  Niszczenie dużych ilości dokumentów może być czasochłonne. Proces niszczenia, zwłaszcza w przypadku bardzo poufnych dokumentów, może wymagać drobiazgowej pracy. Dokumenty muszą być odpowiednio rozdrobnione na małe kawałki, aby zapewnić bezpieczeństwo. To może być proces wymagający czasu i uwagi.
 3. Odpady i środowisko
  Niszczenie dokumentów generuje znaczną ilość papierowych odpadów. Chociaż wiele firm stara się stosować recykling, nadal stanowi to wyzwanie, zwłaszcza w przypadku dokumentów rozdrobnionych na bardzo małe kawałki. Firmy powinny dążyć do zminimalizowania wpływu na środowisko poprzez stosowanie ekologicznych metod niszczenia i recyklingu.
 4. Ryzyko błędów
  Niszczenie dokumentów nie jest procesem wolnym od ryzyka. Ludzkie błędy, takie jak przypadkowe zniszczenie istotnych dokumentów, są możliwe. Dlatego niezbędne jest odpowiednie szkolenie pracowników i stosowanie się do najlepszych praktyk w procesie niszczenia dokumentów.
 5. Bezpieczeństwo niszczonych dokumentów
  Chociaż niszczenie dokumentów w niszczarce zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, istnieje teoretyczne ryzyko, że zaawansowane technologie mogą pomóc w odtworzeniu części lub nawet całości zniszczonych informacji. Jednakże, przy odpowiednim niszczeniu na małe kawałki typu "cross-cut" lub "micro-cut," to ryzyko jest minimalne.

Klasy niszczenia wg normy DIN 66399

Norma DIN 66399 jest ważnym punktem odniesienia w kontekście niszczenia dokumentów. Określa ona klasy niszczenia, które odpowiadają różnym poziomom bezpieczeństwa. Klasy te obejmują różne rodzaje dokumentów, takie jak dokumenty wewnętrzne, poufne czy tajne. Przy wykorzystywaniu niszczarek, firmy muszą zwracać uwagę na te klasy, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla różnych typów dokumentów. Norma DIN 66399 nie tylko klasyfikuje dokumenty, ale także określa metody niszczenia dla każdej klasy. Metody te obejmują: tryb cięcia (określa, jak drobno dokumenty powinny być rozdrobnione - im drobniejsze cięcie, tym wyższy poziom bezpieczeństwa), powierzchnię cięcia (odnosi się do powierzchni papieru po zniszczeniu - mniejsza powierzchnia utrudnia rekonstrukcję dokumentu), odporność na próby rekonstrukcji (wskazuje, jak trudno jest rekonstruować dokumenty po zniszczeniu).

Podsumowanie

Niszczenie dokumentów w niszczarce to kluczowy element strategii bezpieczeństwa danych w wielu organizacjach. Pomimo kosztów i wyzwań, które niesie ze sobą ta praktyka, korzyści z niej płynące - w tym ochrona przed kradzieżą tożsamości, przestrzeganie norm prawnych i zwiększenie efektywności pracy - są niezaprzeczalne. Ważne jest, aby firmy starannie planowały swoje procesy niszczenia dokumentów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty bezpieczeństwa, jak i odpowiedzialności społecznej. W końcu, właściwe zarządzanie danymi to nie tylko obowiązek prawny, ale także dowód zaufania, jakim firmy darzą swoich klientów.