Ankieta "Sprawdź, czy jesteś bezpieczny!" Ankieta

Ankieta

Pytanie: 1 z 8

Czy Twoja firma posiada politykę niszczenia niepotrzebnych dokumentów?

Pytanie: 2 z 8

Czy Twoi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Pytanie: 3 z 8

W jaki sposób Twoja firma przechowuje dokumenty z poufnymi danymi? (np. dokumenty drukowane)

Pytanie: 4 z 8

Czy Twoi pracownicy lub personel wiedzą co robić, jeśli zaistnieje podejrzenie o wycieku danych lub dane zostaną zagubione lub skradzione?

Pytanie: 5 z 8

Czy w Twojej firmie urządzenia mobilne i dyski twarde są niszczone, gdy nie są już potrzebne?

Pytanie: 6 z 8

Czy w Twojej firmie obowiązuje polityka zmiany haseł?

Pytanie: 7 z 8

Czy Twoja firma posiada wdrożony plan reakcji w przypadku naruszenia danych?

Pytanie: 8 z 8

Ilu pracowników biurowych zatrudnionych jest w Twojej firmie?