Kontakt...

Jeżeli masz dodatkowe pytania - napisz do nas!

1. Imię:

2. E-mail:

3. Pytanie:

4. Fellowes Polska S.A. (z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 69/73) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług. Fellowes Polska S.A. zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy. W szczególności umożliwia uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, jak i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług.