Zachować czy zniszczyć?

Deklaracje podatkowe

Urząd skarbowy ma pięć lat na sprawdzenie danych zawartych w złożonym przez podatnika zeznaniu podatkowym oraz sześć lat na przeprowadzenie kontroli w oparciu o niezgłoszony dochód. Przechowuj zeznania podatkowe oraz dokumenty potwierdzające podane w nich informacje, takie jak PIT przez co najmniej pięć lat w bezpiecznym miejscu, np. w zamykanej na klucz skrzynce lub sejfie.

Sprawozdania inwestycyjne i podlegające opodatkowaniu rachunki

Większość firm maklerskich i wzajemnych funduszy inwestycyjnych wysyła roczne sprawozdania inwestycyjne stanowiące podsumowanie transakcji za okres ostatnich dwunastu miesięcy. Jeżeli otrzymujesz tego rodzaju sprawozdania niszcz je w niszczarce.

Wyciągi bankowe

Przechowuj wyciągi, potwierdzające dane zawarte w Twoich zeznaniach podatkowych przez okres do siedmiu lat. Pozostałe wyciągi bankowe mogą zostać zniszczone w niszczarce, po uprzednim sprawdzeniu czy nie zawierają błędów oraz nieautoryzowanych zmian i transakcji.

Wyciągi kart kredytowych

Przechowuj sprawozdania z większych zakupów, takich jak biżuteria, wartościowe urządzenia AGD, na wypadek gdyby wyciągi takie wymagane był w celu uzyskania gwarancji. Jeżeli dokonujesz wpłat na cele charytatywne za pomocą swojej karty kredytowej, zachowuj wyciąg dla celów podatkowych. Pozostałe wyciągi miesięczne mogą być niszczone po uprzednim sprawdzeniu czy nie zawierają błędów lub nieautoryzowanych transakcji.

Paski wypłat

Podczas gdy wielu ludzi radzi zachowywać tego rodzaju dokumentację, zachowywanie pasków wypłat nie jest rozwiązaniem godnym polecenie. Paski wypłat zawierają wszystkie dane potrzebne do nieupoważnionego otwarcia konta. Przechowuj paski wypłat z ostatnich trzech miesięcy tylko jeżeli zamierzasz ubiegać się o pożyczkę lub kredyt. W innym przypadku niszcz je w niszczarce.

Kwity bankomatowe

Niszcz w niszczarce wszystkie kwity bankomatowe po uprzednim sprawdzeniu wyciągów bankowych pod kątem zawierania błędów i nieautoryzowanych transakcji.

Unieważnione czeki

Jeżeli ich przechowywanie nie jest wymagane dla celów dokumentacji podatkowej lub w innych celach dokumentacyjnych, unieważnione czeki należy niszczyć po upływie jednego roku.

Składki na ubezpieczenia emerytalne

Wszystkie wyciągi ze składek ubezpieczeniowych, przechowuj przez czas nieokreślony. Bez tych dokumentów może grozić Ci ponowne płacenie podatków w przypadku wypłacenia zgromadzonych pieniędzy. Niektóre instytucje finansowe przechowują dowody opłacania składek,  jednak liczenie na to nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Polisy ubezpieczeniowe, testamenty oraz inne dokumenty prawne

Polisy ubezpieczeniowe, testamenty oraz inne dokumenty prawne: dokumenty te należy przechowywać bezterminowo w bezpiecznym miejscu, takim jak zamykana na zamek skrzynka lub sejf.