Fakty i mity...

Jak dochodzi do kradzieży tożsamości?

 • Zaledwie 15% Polaków uważa, że mogłoby się stać ofiarą kradzieży danych osobowych.
 • 57% osób jest narażonych na wyłudzenie ze strony oszustów zajmujących się kradzieżą danych osobowych.
 • Polacy najbardziej boją się kradzieży smartfona, odtwarzacza mp3 i tożsamości. Mniej obawiają się o swój portfel i klucze do domu. Najbardziej zostania ofiarą kradzieży tożsamości obawia się grupa badanych w wieku 35+ lat.
 • Ponad 80% Polaków wierzy w to, że głównym celem kradzieży tożsamości są korzyści majątkowe. Ponad połowa z nas jest przekonana, że głównym celem kradzieży danych osobowych jest użycie ich do celów przestępczych.
 • Czy zagrożenie może występować w domu? Statystki wykazują, że w 15% przypadków oszustw związanych z podawaniem fałszywej tożsamości w sprawy te zamieszani są członkowie rodziny oraz znajomi. Jednak jedynie 6% osób zakłada, że złodziejami są członkowie rodziny lub przyjaciele.

Kto jest najbardziej narażony?

 • Najbardziej narażona na utratę danych osobowych jest grupa najmłodszych badanych.
 • Niska świadomość społeczna to doskonała okazja dla oszustów i zorganizowanych grup przestępczych.
 • Większość respondentów uważa, iż najbardziej narażone na kradzież tożsamości są osoby w wieku 60+. Grupa ta stanowi zaledwie 8% poszkodowanych. Najbardziej zagrożoną grupę stanowią osoby w wieku 18-24 lat.
 • Grupa 18-24 lat najrzadziej niszczy dokumenty i monitoruje swoje wydatki i transakcje bankowe!
 • 84% respondentów próbuje chronić się przed kradzieżą danych osobowych, ale aż 80% z nich nie niszczy całkowicie wszystkich dokumentów papierowych z danymi osobowymi przed ich wyrzuceniem.

Jak często dochodzi do tego rodzaju przestępstwa?

 • Jedna piąta respondentów padła ofiarą kradzieży danych osobowych.
 • Ponad 70% z nich poniosło finansową stratę z powodu kradzieży.

FAKTY! Średnia wartość kradzieży wyniosła 35.000 PLN natomiast rekordowa kradzież została odnotowana w woj. śląskim w wysokości 4.366.330 PLN! W I kwartale 2014 r. na fałszywą tożsamość próbowano wyłudzić kredyty o wartości 134.9 mln zł.*

Czy robimy wszystko co możliwe, aby uniknąć kradzieży tożsamości?

 • Większość badanych pozbywa się w sposób niewłaściwy dokumentów takich jak wyciągi bankowe, karty kredytowe oraz rachunki za media.
 • Większość z nas nie dostrzega różnicy pomiędzy darciem dokumentów, a niszczeniem ich w niszczarce.
 • Najmniej uwagi poświęcamy na weryfikację wiarygodności maili i telefonów przed udzieleniem odpowiedzi na zadawane pytanie.
 • Bankomaty najczęściej sprawdzają Brytyjczycy i Niemcy, najrzadziej Polacy!

Materiały źródłowe

Sondażem zostało objętych 5507 losowo wybranych respondentów w tym 1000 Polaków. Celem badania byłą diagnoza skali zjawiska kradzieży danych osobowych oraz stopnia świadomości i płynących z tego tytułu zagrożeń. Badanie przeprowadzono na podstawie ankiety online w wybranych krajach: WIELKA BRYTANIA, FRANCJA, NIEMCY, HOLANDIA, HISZPANIA, POLSKA, WŁOCHY, ROSJA i BELGIA. Niezależny Raport Dynamic Markets (wrzesień 2012 r.).

* Raport o dokumentach infoDOK (17 edycja, I kwartał 2014 r.)