Porady...

Urlop, dla wielu z nas jest czasem beztroski i lenistwa. To również doskonały moment
dla złodziei tożsamości! Pamiętaj, aby chronić swoje dokumenty w trakcie wypoczynku.

 • Niszcz niepotrzebne dokumenty i faktury z hoteli, wypożyczalni samochodów oraz sprzętów wodnych
  lub zimowych, które zawierają Twoje dane.
 • Nie zostawiaj dowodu osobistego w zastaw za kajaki, łódki i skutery wodne
  nikt zgodnie z prawem nie może wymagać jego pozostawienia.
 • Dopilnuj, aby kserokopie Twojego dowodu osobistego lub prawa jazdy zostały zniszczone w niszczarce
  lub miały trwałą adnotację w jakim celu zostały zrobione, np. na potrzeby kredytu gotówkowego w banku X
  do umowy nr xxx. Tak oznaczony dokument będzie trudniejszy do skopiowania i podłożenia pod inny kredyt.
 • Jeżeli masz taką możliwość ograniczaj ilość rzeczy, które nosisz przy sobie, np. karty kredytowe / debetowe.
  Gdyby doszło do kradzieży portfela lub torebki istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że złodziej spróbuje
  podszyć się pod Twoją tożsamość.
 • Na plażę nie zabieraj ze sobą żadnych dokumentów.
 • Zgubione dokumenty od razu zastrzeż w banku. Przypilnuj, aby bank przekazał informacje o zastrzeżeniu dokumentów do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych.
 • Zgłoś zagubienie dokumentów na Policji.
 • Chroń swoją pocztę przed kradzieżą. Odbieraj i wysyłaj pocztę wykorzystując zamykane skrzynki pocztowe.
  Poczta z niezamykanej skrzynki pocztowej może zostać skradziona.
 • Nie wyrzucaj niepotrzebnych dokumentów zawierających dane osobowe do śmieci
  – mogą one zostać skradzione. Niszcz je w niszczarce!
 • Przed wyjazdem na wypoczynek zabezpiecz wszystkie dokumenty znajdujące się w Twoim domu,
  które zawierają dane osobiste, np. dane bankowe. Najlepiej umieścić je w zamykanej na kluczyk skrzynce.
  Często złodziejem naszej tożsamości okazuję się ktoś z rodziny, przyjaciół lub współlokatorów.
 • Przeglądaj swoje comiesięczne sprawozdania operacji karty kredytowej i wyciągi bankowe pod kątem
  wszelkich błędów i nieautoryzowanych zakupów
  . Jeżeli podejrzewasz, że ktoś używa któregoś z Twoich kont
  bez Twojej zgody natychmiast skontaktuj się z bankiem.
 • Sprawdzaj swoją historię kredytową corocznie w Biurze Informacji Kredytowej.
 • Jeżeli w podróży korzystasz z laptopa lub tabletu zastosuj filtr prywatyzujący, aby uniemożliwić dostęp
  do Twoich danych na ekranie monitora osobom trzecim.
 • Jeżeli sam nie zainicjowałeś kontaktu, to nie udostępniaj innym swoich danych osobowych przez pocztę,
  telefon lub Internet
  . Osoba chcąca pozyskać Twoje dane osobowe może podszywać się pod pracownika
  dowolnej instytucji rządowej lub firmy.
 • Nie używaj daty urodzin, numeru PESEL lub numeru telefonu jako haseł do poczty elektronicznej,
  PINu czy hasła do kont bankowych
  .

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 • Zgubione dokumenty trzeba zastrzec w Systemie Dokumenty Zastrzeżone.
  Można to zrobić w dowolnej placówce swojego banku lub banku przyjmującym zastrzeżenia również od osób nie będących jego klientami.
 • Należy upewnić się, że bank przekaże dane do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, a nie tylko do wewnętrznego systemu informatycznego Banku. Zastrzec dokumenty w banku powinny również osoby,
  które nigdy nie posiadały konta.
 • Jeżeli dokumenty zostały skradzione, należy powiadomić Policję.
 • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument.